نمونه ای از تصاویرسیستم های اسمبل شده مازستا را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید.این تصاویر تنها بخشی از آخرین سیستم های فروخته شده می باشد و به صورت هفتگی بروز رسانی میشود. برای مشاهده کلیه سیستم ها بروی این لینک کلیک فرمایید.