بعد از تست و بررسی سیستم های سری W-200 مازستا، در حالی که سیستم های ورک استیشن دیگر شرکت های مطرح جهان مانند HP Z820 و ِDELL  نیز مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته بود، کارشناسان واحد تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران سیستم W-200 شرکت مازستا را جهت انجام پردازش های بسیار سنگین نرم افزار شبیه سازی Gromacs انتخاب نمودند.

شما نیز میتوانید به جمع کاربران سیستم های شرکت مازستا بپیوندید. جهت دریافت مشاوره و بررسی های فنی میتوانید با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید.