طرح برگزیده مسابقه دوم مازستا با انتخاب اثر ارسالی جناب آقای حسین چاوشی به پایان رسید. طرح زیبای ایشان با رعایت جزییات مناسب از سوی داوران به عنوان طرح برتر انتخاب گردید.  با توجه به اینکه دیگر دوستان تصاویر مناسبی را ارائه ندادند و شرایط شرکت در مسابقه را به درستی رعایت نکردند طرحی به عنوان نفر دوم و سوم انتخاب نگردید.

حسین چاوشی برنده دومین مسابقه مازستا

طرح برگزیده مسابقه دوم مازستا با انتخاب اثر ارسالی جناب آقای حسین چاوشی به پایان رسید. طرح زیبای ایشان با رعایت جزییات مناسب از سوی داوران به عنوان طرح برتر انتخاب گردید.

با توجه به اینکه دیگر دوستان تصاویر مناسبی را ارائه ندادند و شرایط شرکت در مسابقه را به درستی رعایت نکردند طرحی به عنوان نفر دوم و سوم انتخاب نگردید.

challenges dfmrendering 01

 

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles