در مجموع بیش از 143 طرح ارسال شد که 22 طرح با رعایت تمام قوانین مسابقه وارد مرحله رقابت نهایی شدند.
بعد از بررسی های دور اول توسط 4 داور)جناب آقای علی صیفوری از آمریکا ، پیمان مکرم از شیراز ، محمد دارابی از تهران و امیر عسگری از اصفهان(. و نتایج بدست آمده از داوران محترم، نتایج اولیه به این صورت اعلام میگردد.
نتایج مسابقه رندرینگ مازستا در مرحله اول داوری:
نفر اول جناب آقای آقاجانی با 284 امتیاز
نفر دوم جناب آقای فرید قنبری با 272 امتیاز
نفر سوم جناب آقای علیزاده و محمد اکبری هر دو با 206 امتیاز
اما طبق قوانین اعلام شده از ابتدای مسابقه، رندر نهایی شرکت کنندگان می بایست با رندری که داوران بعد از ارسال فایل اصلی بدست می آورند یکی باشد و هیچ گونه پست پروداکشنی در رندر،
اعمال نشده باشد.
بعد از بررسی صحنه ارسال شده توسط شرکت کنندگان، رندر آقای آقاجانی با رندر گرفته شده توسط داوران مغایرت داشت. از آنجایی که قرار بود هر گونه اختلاف در رندر ارسالی و تصویر رندر شده توسط ما باعث کاهش امتیاز شود، به ناچار مجبور به کسر امتیاز از آقای آقاجانی شدیم و در نتیجه آقای قنبری و آقای آقاجانی هر دو با امتیاز مشابه به هم در جایگاه اول انتخاب شدند.
نتایج مسابقه رندرینگ مازستا در مرحله دوم داوری:
در نتیجه جایزه 3 میلیون تومانی این مسابقه به صورت مساوی بین آقای فرید قنبری و آقای
حمیدرضا آقاجانی تقسیم خواهد شد.
امیدوارم که همه دوستان عزیز نیز موفق و پیروز باشند.