جوایز این مسابقه نیز در بخش داخلی و خارجی هر کدام یک عدد سکه تمام بهار آزادی که شرکت دانش و فناوری مازستا و جناب آقای میلاد کمباری به عنوان اسپانسرهای این مسابقه ،به برندگان تقدیم گردید. البته به دلیل مشغولیت کاری سرکار خانم شادلو، جایزه ایشان به همسرشان تقدیم گردید. برنده طراحی بخش خارجی جناب آقای طاها موسوی

برندگان مسابقه طراحی آزاد مشخص شدند

مسابقه طراحی آزاد در دو گروه طراحی داخلی و خارجی به صورت ایده آزاد برگزار گردید. قضاوت این مسابقه به عهده Thi Lima از کشور پرتغال و Barbara Witkowska از کشور لهستان بود.

photo 2015-07-27 10-45-59

جوایز این مسابقه نیز در بخش داخلی و خارجی هر کدام یک عدد سکه تمام بهار آزادی که شرکت دانش و فناوری مازستا و جناب آقای میلاد کمباری به عنوان اسپانسرهای این مسابقه ،به برندگان تقدیم گردید. البته به دلیل مشغولیت کاری سرکار خانم شادلو، جایزه ایشان به همسرشان تقدیم گردید.
برنده طراحی بخش خارجی جناب آقای طاها موسوی

ex1st

برنده طراحی بخش داخلی سرکار خانم نوشین شادلو

photo 2015-07-29 00-23-39

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles