از این پس مسابقات ماهانه ای به پشتیبانی دانش و فناوری مازستا و همراهی وب سایت دنیای بازی صورت خواهد گرفت که در آن هر ماه یک مسابقه با محوریت بازی های رایانه ای با سه برنده و سه جایزه برگزار خواهد شد. در صورت استقبال مخاطبان هر ماه جوایز بیشتری به مسابقه ماه بعد اضافه خواهد شد تا انگیزیه شرکت کنندگان در مسابقات بیشتر شود.  برای شرکت در مسابقه به وب سایت دنیای بازی مراجعه فرمایید.

برگزاری مسابقات ماهانه با وبسایت دنیای بازی

dbazi-dfmrendering-challenge-game

از این پس مسابقات ماهانه ای به پشتیبانی دانش و فناوری مازستا و همراهی وب سایت دنیای بازی صورت خواهد گرفت که در آن هر ماه یک مسابقه با محوریت بازی های رایانه ای با سه برنده و سه جایزه برگزار خواهد شد. در صورت استقبال مخاطبان هر ماه جوایز بیشتری به مسابقه ماه بعد اضافه خواهد شد تا انگیزیه شرکت کنندگان در مسابقات بیشتر شود.

برای شرکت در مسابقه به وب سایت دنیای بازی مراجعه فرمایید.

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles