پیرو برگزاری مسابقات رندرینگ و گرافیک سه بعدی مازستا، سری جدیدی از مسابقات را در سایت برگزار خواهیم کرد که در صورت استقبال هر ماهه مسابقه جدید با جوایز ارزنده تر تقدیم خواهد شد.  مسابقه اول گرافیک سه بعدی را به صورت تئوری برگزار خواهیم کرد. در این مسابقه چند سوال پرسیده خواهد شد و می بایست شرکت کنندگان به سوالات به صورت تشریحی پاسخ دهند.  جوایز هر مسابقه هم به نفرات برنده اهدا خواهد شد و در صورتی که تعداد پاسخ های صحیح زیاد باشد، با استفاده از نرم افزار قرعه کشی the hat بین نفرات برنده قرعه کشی خواهیم کرد  منتظر خبرهای بعدی ما باشید

برگزاری مسابقات اطلاعات تخصصی گرافیک سه بعدی

dfm-challange-rendering-material-coposite

پیرو برگزاری مسابقات رندرینگ و گرافیک سه بعدی مازستا، سری جدیدی از مسابقات را در سایت برگزار خواهیم کرد که در صورت استقبال هر ماهه مسابقه جدید با جوایز ارزنده تر تقدیم خواهد شد.

مسابقه اول گرافیک سه بعدی را به صورت تئوری برگزار خواهیم کرد. در این مسابقه چند سوال پرسیده خواهد شد و می بایست شرکت کنندگان به سوالات به صورت تشریحی پاسخ دهند.  جوایز هر مسابقه هم به نفرات برنده اهدا خواهد شد و در صورتی که تعداد پاسخ های صحیح زیاد باشد، با استفاده از نرم افزار قرعه کشی the hat بین نفرات برنده قرعه کشی خواهیم کرد

منتظر خبرهای بعدی ما باشید

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles