شرکت Dell از مانیتور Canvas با قابلیت مالتی تاچ و ترسیم رونمایی کرد.

dfmrendering renderway canvas system dell canvas شرکت دل از کنوس رونمایی کرد dfm 01

این مانیتور که با قیمت 1800 دلار عرضه خواهد شد، می بایست به عنوان مانیتور دوم مورد استفاده قرار بگیرید. این طرح چیزی شبیه Wacom Cintiq می باشد اما از ظاهر کار مشخص می باشد که این مانیتور نمیتواند به عنوان یک مانیتور اصلی استفاده شود.