بعد از تست های فراوان و فروش بیش از 100 سیستم AMD Ryzen توسط مازستا در قالب سیستم های R-113  و دریافت فیدبک های خریداران، به صورت کامل پشتیبانی و سازگاری آنها در نرم افزارهای مدلسازی، رندرینگ و انیمیشن و تدوین و جلوه های ویژه به ثبت رسید. 

سیستم های AMD Ryzen در مقابل پردزانده های Intel از قیمت بسیار پایین تر و سرعت بسیار مناسبی برخوردار هستند و از این رو خریدارن میتوانند سرعت بالاتری را در قیمت مناسبتر از intel تجربه نمایند.