سرویس دوره ای سیستم های مازستا که به منظور بهبود کارکرد سیستم های این شرکت انجام می شود سبب شده است که عمر مفید قطعات بالاتر رفته و گرد و خاک و کثیفی موجود روی فن ها، قطعات و رادیاتورهای سیستم که بر اثر مرور زمان باعث گرم شدن و لطمه به کارکرد قطعات می شود از بین برود. 

شرکت مازستا در دوره گارانتی یک دوره سرویس رایگان را برای تمامی خریداران خود به اجرا می گذارد. دوره شش ماه دوم سال 91 برای خریداران آغاز شده و ایشان می توانند سیستم های خود را بعد از هماهنگی در تاریخ 15 فروردین ماه 92 تا حداکثر 1 اردیبهشت ماه 92 به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند.

تمامی کسانی که نتوانند در این مدت سیستم خود را به بخش سرویس و گارانتی تحویل دهند می توانند از تاریخ 1 تیر ماه 92 برای دوره بعدی سرویس و نگهداری اقدام نمایند.

با تشکر - واحد تعمیرات و گارانتی