به منظور آشنایی شما با این نسل از سیستم های سری X-80 جدید شرکت مازستا تست رندرینگ و پردازش گرافیکی این سری از سیستم های را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

X-80 z97 cinebench 15 test benchmark

X-80 z97 cinebench 115 test benchmark

X-80 z97 arion Render test