تست سرعت سیستم W-81 در پایین ترین مشخصات به شرح زیر می باشد. شما میتوانید با استفاده از این نرم افزارها که در تصویر مشخص شده اند مقیاسی بین سرعت این سیستم با دیگر سیستم ها داشته باشید. تست های سرعت یا همان benchmark در نرم افزارهای مطرح تست دنیا مانند cinebench 15 , frybench و ... گرفته شده است.

تست سرعت سیستم W-81

تست سرعت سیستم W-81 در پایین ترین مشخصات به شرح زیر می باشد. شما میتوانید با استفاده از این نرم افزارها که در تصویر مشخص شده اند مقیاسی بین سرعت این سیستم با دیگر سیستم ها داشته باشید. تست های سرعت یا همان benchmark در نرم افزارهای مطرح تست دنیا مانند cinebench 15 , frybench و ... گرفته شده است.

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering cinebench

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering corona render

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering fryrender

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering furmark

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering luxrender

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering shadertoymark

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering tessmark

benchmark w-81 renderway dfm dfmrendering uniqine heaven

 

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles