یکی از خدمات شرکت مازستا، اسمبل و اورکلاکینگ سیستم های کاربران است. این موضوع نه فقط در خرید از مازستا، بلکه برای تمامی کاربران صادق خواهد بود. شما میتوانید قطعات مورد نظر خود را از هر طریقی خریداری کرده و اسمبل و اورکلاکینگ آن را به عهده مازستا بسپارید.  بسیاری از فروشندگان قطعات در بازار کامپیوتر تهران، اهواز، مشهد و شمال کشور و برخی از سایت های فروش قطعات آنلاین، بعد از خرید قطعات توسط مشتریان، جهت اسمبل سیستم ها از خدمات مازستا استفاده میکنند. در زیر برخی از سیستم هایی که توسط مشتریان خریداری شده و توسط مازستا اسمبل شده است را مشاهده می کنید.

اسمبل برخی از سیستم های مشتریان (قطعه از مشتریان - اسمبل از مازستا)

یکی از خدمات شرکت مازستا، اسمبل و اورکلاکینگ سیستم های کاربران است. این موضوع نه فقط در خرید از مازستا، بلکه برای تمامی کاربران صادق خواهد بود. شما میتوانید قطعات مورد نظر خود را از هر طریقی خریداری کرده و اسمبل و اورکلاکینگ آن را به عهده مازستا بسپارید.

بسیاری از فروشندگان قطعات در بازار کامپیوتر تهران، اهواز، مشهد و شمال کشور و برخی از سایت های فروش قطعات آنلاین، بعد از خرید قطعات توسط مشتریان، جهت اسمبل سیستم ها از خدمات مازستا استفاده میکنند. در زیر برخی از سیستم هایی که توسط مشتریان خریداری شده و توسط مازستا اسمبل شده است را مشاهده می کنید.

 

customer-assembled-systems-dfm-12

 

customer-assembled-systems-dfm-01

 

customer-assembled-systems-dfm-02

 

customer-assembled-systems-dfm-03

customer-assembled-systems-dfm-04

 

customer-assembled-systems-dfm-05

 

customer-assembled-systems-dfm-06

 

customer-assembled-systems-dfm-07

 

customer-assembled-systems-dfm-08

 

customer-assembled-systems-dfm-09

 

customer-assembled-systems-dfm-10

customer-assembled-systems-dfm-12

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles