یکی از خدماتی که شرکت مازستا ارائه میدهد ، اسمبل سیستم ها و قطعات مشتریان و همکاران می باشد. بسیاری از مشتریانی که دوست دارند از شرکت ها و فروشنده های دیگر قطعات مورد نظرشان را تامین کنند، برای اسمبل به مازستا مراجعه میکنند و این شرکت خدمات اسمبل سیستم را به آنها ارائه میدهد. از این میان همکاران فروشنده نیز قطعات فروخته شده را به مازستا ارجاع داده تا برای مشتریانشان اسمبل کنند.

برخی از سیستم های اسمبل شده مشتریان و همکاران در این هفته

یکی از خدماتی که شرکت مازستا ارائه میدهد ، اسمبل سیستم ها و قطعات مشتریان و همکاران می باشد. بسیاری از مشتریانی که دوست دارند از شرکت ها و فروشنده های دیگر قطعات مورد نظرشان را تامین کنند، برای اسمبل به مازستا مراجعه میکنند و این شرکت خدمات اسمبل سیستم را به آنها ارائه میدهد. از این میان همکاران فروشنده نیز قطعات فروخته شده را به مازستا ارجاع داده تا برای مشتریانشان اسمبل کنند.

 

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-00

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-01

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-02

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-03

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-04

 

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-05

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-06

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-07

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles