به درخواست کاربران سایت، سعی میکنیم که در هر هفته از تعدادی از سیستم های اسمبل شده جدید عکس تهیه کنیم و در سایت قرار دهیم. در روز 25 مردادماه چند سیستم اسمبل شد که تصاویر آن را مشاهده میکنید. این سیستم ها از سری محصولات مازستا نیستند و قطعات آن توسط مشتریان انتخاب و برای اسمبل به مازستا سپرده شده است.

سیستم های اسمبل شده 25 مرداد ماه

به درخواست کاربران سایت، سعی میکنیم که در هر هفته از تعدادی از سیستم های اسمبل شده جدید عکس تهیه کنیم و در سایت قرار دهیم. در روز 25 مردادماه چند سیستم اسمبل شد که تصاویر آن را مشاهده میکنید. این سیستم ها از سری محصولات مازستا نیستند و قطعات آن توسط مشتریان انتخاب و برای اسمبل به مازستا سپرده شده است.

 

dfm-redering-assembled-94-5-25-02

dfm-redering-assembled-94-5-25-03

dfm-redering-assembled-94-5-25-04

ر

dfm-redering-assembled-94-5-25-05

dfm-redering-assembled-94-5-25-06

dfm-redering-assembled-94-5-25-07

dfm-redering-assembled-94-5-25-08

dfm-redering-assembled-94-5-25-09

dfm-redering-assembled-94-5-25-11

dfm-redering-assembled-94-5-25-12

 

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles