سیستم W-110 GPU ویژه رندرینگ REDShift با قدرت یک کارت گرافیک EVGA GTX Titan X و سه عدد کارت GTX 980Ti انحصارا برای کارت رندر تک فریم و انیمیشن در موتور REDShift 3D به مشتری محترم مازستا تحویل گردید.

اسمبل سیستم W-110 GPU ویژه رندرینگ RedShift و Vray

سیستم W-110 GPU ویژه رندرینگ REDShift با قدرت یک کارت گرافیک EVGA GTX Titan X و سه عدد کارت GTX 980Ti انحصارا برای کارت رندر تک فریم و انیمیشن در موتور REDShift 3D به مشتری محترم مازستا تحویل گردید.

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-01

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-02

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-03

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-04

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-05

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-06

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-07

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-08

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-09

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-10

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-11

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-12

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-13

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-14

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-15

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-16

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-17

renderwau-w-110-redshift-vray-render-ass-dfm-rendering-18

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles