تصاویری از اسمبل برخی از سیستم های مازستا در هفته سوم شهریور ماه سال 94 را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید.

اسمبل سیستم های مازستا هفته سوم شهریورماه

 

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-01

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-02

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-03

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-04

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-05

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-06

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-07

 

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-08

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-09

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-10

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-11

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-12

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-13

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-14

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-15

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-16

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-17

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-18

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-20

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles