سیستم W-85 خنک کنندگی کانالیزه شده، کارت گرافیک GTX 980 Ti Hybrid با قدرت خنک کنندگی فوق العاده و مادربورد GIGABYTE Z170X-G1.

سیستم W-85 با کارت گرافیک Hybrid

 

 

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-10

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-01

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles