نمونه ای از سیستم های اسمبل شده مازستا Renderway در هفته سوم آبانماه سال 94. تصاویر سیستم های تکراری در سایت درج نخواهد شد.

اسمبل سیستم های مازستا هفته سوم آبان ماه

 

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban1

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban2

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban1

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban2

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban1

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban2

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban1

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban2

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban1

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban2

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban1

w-85-hybrid-evga-gigabyte-g1-renderway-solution-dfmrendering-aban2

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles