چند نمونه از اسمبل سیستم های مازستا در دیماه 94 را در تصاویر زیر مشاهده خواهید کرد. این سیستم های شامل سری W-110 و W-85 میباشند.

اسمبل سیستم های مازستا در هفته اول دی ماه 94

 

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-01

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles