نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی شهرویور95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید.

آین سیستم با کیس زیبای Corsair 400C و کارت گرافیک EVGA GTX 1080 G1 8GB GDDR5 بسته شده است. این سیستم از سری سیستم های گیمینگ مازستا به نام Renderway W-112 می باشد که با مادینگ قرمز رنگ به سفارش مشتری انجام شده است. کابلهای اسلیو و فن ها و رنگ آمیزی بدنه کیس توسط تیم مادینگ DFM انجام شده است.

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01