images/LAB/21/renderway-w-112-corsair-set-specl-alpha-cooling-gtx-1070-seriest.jpg

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول مهرماه 95

نمونه از سیستم های اسمبل شده در مهرماه 95 شرکت مازستا از سری Renderway w  را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles