نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم مهرماه 95

در این سری از سیستم ها از مادربردهای Asus X99 Strix Gaming و Asus X99 Deluxe II استفاده شده است. همچنین از کولینگ CoolerMaster nepton 280L , رم های Gskill Trident Z 3200 Cl16 White, Ripjaws V 2800 , inno3d ichill 1070 X4 , CoolerMaster Cosmos II , Cooler Master Case Pro , ... استفاده شده است.

 

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01