نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی مهرماه 95

در این سری از سیستم ها از مادربردهای asus x99 در سری های x99 strix gaming, rampage v10 edition, x99-e استفاده شده است. سیستم ها اصولا در کیس های cooler master pro case 5 , dukase deepcool بسته شده و این سری از سیستمها از سری dfm renderway w-112 workstation می باشد.

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 msi gtx 1070x 01

renderway w 112 msi gtx 1070x 01

renderway w 112 msi gtx 1070x 01