نمونه از اسمبل سیستم های مازستا در هفته دوم آذرماه را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید این سیستم های شامل سری Renderway w-112 و W-85 شرکت مازستا می باشند.

نمونه از اسمبل سیستم های مازستا در هفته دوم آذرماه

نمونه از اسمبل سیستم های مازستا در هفته دوم آذرماه را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید این سیستم های شامل سری Renderway w-112 و W-85 شرکت مازستا می باشند.

renderway w 112 white intel 6800K asus x99 e coolermaster box 5 white 01

renderway w 112 white intel 6800K asus x99 e coolermaster box 5 white 01

renderway w 112 white intel 6800K asus x99 e coolermaster box 5 white 01

renderway w 112 white intel 6800K asus x99 e coolermaster box 5 white 01

renderway w 112 white intel 6800K asus x99 e coolermaster box 5 white 01

renderway w 112 6900K zotac amp extreme edition 1080 dfm asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 6900K zotac amp extreme edition 1080 dfm asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 6900K zotac amp extreme edition 1080 dfm asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 6900K zotac amp extreme edition 1080 dfm asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 6900K zotac amp extreme edition 1080 dfm asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 6900K zotac amp extreme edition 1080 dfm asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 compact gigabyte 1060 extreme edition 6GB GDDR5 01

renderway w 112 compact gigabyte 1060 extreme edition 6GB GDDR5 01

renderway w 112 compact gigabyte 1060 extreme edition 6GB GDDR5 01

renderway w 112 compact gigabyte 1060 extreme edition 6GB GDDR5 01

renderway w 112 compact gigabyte 1060 extreme edition 6GB GDDR5 01

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles