قابل توجه مشتریان مازستا
شرکت مازستا همچون گذشته از ساعت 9 تا ساعت 17 باز  است و  اماده ارائه خدمات به مشتریان محترم می باشد.  به منظور حفظ سلامت مشتریان و همکاران مازستا تا اطلاع ثانوی تمام مراحل مشاوره و خرید به صورت غیر حضوری و آنلاین انجام خواهد شد و در صورت لزوم به حضور در دفتر حتما از قبل با دفتر هماهنگی های لازم را انجام دهید.
نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته چهارم آبان ماه 95  dfm assemble system workstation renderway dfm rendering dfmrendeirng desktop pc

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته چهارم آبان ماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته چهارم آبان ماه 95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

 renderway w 212 asus z10pe d16 ws zotac 1070 amp extreme edition corsair 780t white 01

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم آبان ماه 95 dfm assembly system workstation systems

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم آبان ماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم آبان ماه 95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

 renderway w 112 6900K asus x99 rampage v10 edition evga gtx 1080 ftw 01

renderway w 112 6950x asus 1080 strix oc gaming 01

renderway w 112 6950x asus 1080 strix oc gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

renderway w 112 zotac 1070 extreme edition asus x99 strix gaming 01

dfm assembly system workstation rendering سیستم ورک استیشن آبان 95 اسمبل

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم آبان ماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم آبان ماه 95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

 renderway w 112 gpu quad sli evga gtx 1080 ftw x99 e ws 3.1 64 gb ram xeon 2660 v4 t

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول آبان ماه 95  assemble system workstation dfm renderway mazesta

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول آبان ماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول آبان ماه 95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید.

 renderway w 112 msi sea hawk 1080 x oc asus x99 deluxe II wifi 01

 renderway w 112 msi sea hawk 1080 x oc asus x99 deluxe II wifi 01

 renderway w 112 msi sea hawk 1080 x oc asus x99 deluxe II wifi 01

 renderway w 112 msi sea hawk 1080 x oc asus x99 deluxe II wifi 01

 renderway w 112 msi sea hawk 1080 x oc asus x99 deluxe II wifi 01

 renderway w 112 msi sea hawk 1080 x oc asus x99 deluxe II wifi 01

 renderway w 212 intel 2630 v4 xeon v4 evga gtx 1070 ftw 01

 renderway w 212 intel 2630 v4 xeon v4 evga gtx 1070 ftw 01

 renderway w 212 intel 2630 v4 xeon v4 evga gtx 1070 ftw 01

 renderway w 212 intel 2630 v4 xeon v4 evga gtx 1070 ftw 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

 renderway w 112 white cooler master box5 captain 120 white 01

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی مهرماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی مهرماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی مهرماه 95

در این سری از سیستم ها از مادربردهای asus x99 در سری های x99 strix gaming, rampage v10 edition, x99-e استفاده شده است. سیستم ها اصولا در کیس های cooler master pro case 5 , dukase deepcool بسته شده و این سری از سیستمها از سری dfm renderway w-112 workstation می باشد.

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 benchmark 6950x intel x99 asus gtx 980 ti matrix platinum 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 dfm rendering mazesta asus x99 e evga 1070 ftw 01

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 easy xeon 2630 v4 2

renderway w 112 msi gtx 1070x 01

renderway w 112 msi gtx 1070x 01

renderway w 112 msi gtx 1070x 01

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم مهرماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم مهرماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم مهرماه 95

در این سری از سیستم ها از مادربردهای Asus X99 Strix Gaming و Asus X99 Deluxe II استفاده شده است. همچنین از کولینگ CoolerMaster nepton 280L , رم های Gskill Trident Z 3200 Cl16 White, Ripjaws V 2800 , inno3d ichill 1070 X4 , CoolerMaster Cosmos II , Cooler Master Case Pro , ... استفاده شده است.

 

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

renderway Series W 112 gigabyte asus gtx motherboard 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

Renderway W 112 Asus X99 Delux II 6850K ichill 3d herculez X4 coolermaster watt1200w master watt 01

 

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم مهرماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم مهرماه 95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم مهرماه 95 را می توانید در سیستم های زیر مشاهده فرمایید

در این سیستم ها از برندهای گیگابایت ، کولرمستر، دیپ کول، کورسیر، ای وی جی ای و ... استفاده شده و سیستم های سری w-85 , w-112 مازستا از سری RenderWay می باشند.

renderway white 85 gigabyte z170x ultragaming 01

renderway white 85 gigabyte z170x ultragaming 01

renderway white 85 gigabyte z170x ultragaming 01

renderway white 85 gigabyte z170x ultragaming 01

renderway white 85 gigabyte z170x ultragaming 01

renderway white 85 gigabyte z170x ultragaming 01

renderway w 85 thunderbolt coolermaster 280l master case pro evga quadro m2000 01

renderway w 85 thunderbolt coolermaster 280l master case pro evga quadro m2000 01

renderway w 85 thunderbolt coolermaster 280l master case pro evga quadro m2000 01

renderway w 85 thunderbolt coolermaster 280l master case pro evga quadro m2000 01

renderway w 85 thunderbolt coolermaster 280l master case pro evga quadro m2000 01

renderway w 85 thunderbolt coolermaster 280l master case pro evga quadro m2000 01

images/LAB/21/renderway-w-112-corsair-set-specl-alpha-cooling-gtx-1070-seriest.jpg

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول مهرماه 95

نمونه از سیستم های اسمبل شده در مهرماه 95 شرکت مازستا از سری Renderway w  را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway RW Renderbox new color gtx 960 cpu 6800k x99 ws 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 110 white asus x99 e gigabyte gtx 1070 g1 gaming 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 coolermaster case pro asus gigabyte 01

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

renderway w 112 corsair set specl alpha cooling gtx 1070 serie8

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی شهرویور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی شهرویور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته پایانی شهرویور95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید.

آین سیستم با کیس زیبای Corsair 400C و کارت گرافیک EVGA GTX 1080 G1 8GB GDDR5 بسته شده است. این سیستم از سری سیستم های گیمینگ مازستا به نام Renderway W-112 می باشد که با مادینگ قرمز رنگ به سفارش مشتری انجام شده است. کابلهای اسلیو و فن ها و رنگ آمیزی بدنه کیس توسط تیم مادینگ DFM انجام شده است.

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

renderway g 112 gaming desktop dfm rendering red edition gigabyte gtx 1080 g1 gaming 8gb 01

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم شهریور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم شهریور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته سوم شهریور95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید.

 renderway w 110 white x99 a ii evga gtx 1070 superclocked 8gb gddr5 01 dukase cooling 01

 renderway w 110 white x99 a ii evga gtx 1070 superclocked 8gb gddr5 01 dukase cooling 01

 renderway w 110 white x99 a ii evga gtx 1070 superclocked 8gb gddr5 01 dukase cooling 01

 renderway w 110 white x99 a ii evga gtx 1070 superclocked 8gb gddr5 01 dukase cooling 01

 renderway w 110 white x99 a ii evga gtx 1070 superclocked 8gb gddr5 01 dukase cooling 01

 

Renderway w 112 asus x99 strix gaming asus gtx 1070 oc gaming corsair set

Renderway w 112 asus x99 strix gaming asus gtx 1070 oc gaming corsair set

Renderway w 112 asus x99 strix gaming asus gtx 1070 oc gaming corsair set

Renderway w 112 asus x99 strix gaming asus gtx 1070 oc gaming corsair set

renderway w 112 white 6800k asus rog 1070 oc strix gaming dukase white 01

renderway w 112 white 6800k asus rog 1070 oc strix gaming dukase white 01

renderway w 112 white 6800k asus rog 1070 oc strix gaming dukase white 01

renderway w 112 white 6800k asus rog 1070 oc strix gaming dukase white 01

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم شهریور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم شهریور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته دوم شهریور95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

renderway 112 gpgpu asus x99 e ws gigabye gtx 980 ti g1 enermax 17000w 01

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول شهریور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول شهریور95

نمونه ای از اسمبل سیستم ها درهفته اول شهریور95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01

 red renderway w 110 custom build dfmrendering mazesta coolermaster pro gigabyte gtx 980 ti 01