logo

بدین وسیله به اطلاع می رساند تمامی خریدها و پرداخت ها می بایست  فقط از طریق دفتر مرکزی تهران صورت پذیرد. در غیر اینصورت هرگونه قطعات و سیستم هایی که از محلهای دیگری بجز دفتر فروش مرکزی تهیه شده باشد و یا محصول این شرکت نباشد،  شامل خدمات و پشتیبانی مازستا نخواهد شد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.