نمونه ای از سیستم های اسمبل شده مازستا در هفته دوم دی ماه 95

نمونه ای از سیستم های اسمبل شده مازستا در هفته دوم دی ماه 95

نمونه ای از سیستم های اسمبل شده مازستا در هفته دوم دی ماه 95 را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway W 212 Triple gpu gtx 1080 g1 gaming gigabyte asusz10ped8ws quad gpu 01

renderway w 85 intel 6700k cpu based gigabyte gtx 1060 3g g1 gaming asus z170a 01

renderway w 85 intel 6700k cpu based gigabyte gtx 1060 3g g1 gaming asus z170a 01

renderway w 85 intel 6700k cpu based gigabyte gtx 1060 3g g1 gaming asus z170a 01

renderway w 85 intel 6700k cpu based gigabyte gtx 1060 3g g1 gaming asus z170a 01

renderway w 85 intel 6700k cpu based gigabyte gtx 1060 3g g1 gaming asus z170a 01

نظرات (1)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
This comment was minimized by the moderator on the site

درخواست قیمت و مشخصات سیستمهای w85 و w112 را دارم

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles