یکی از خدمات ارزنده بخش برنامه نویسی و واقعیت مجازی شرکت مازستا، تولید محصولات آموزشی، شبیه سازی، بازیهای رایانه ای، محتوای مجازی، واقعیت افزوده و نرم افزارهای چند رسانه ای می باشد.

راه کارهای تولید بازی، شبیه سازی و واقعیت مجازی