دومین دوره کانسپت انیمیشن با عنوان Katsu در مدرسه اینورس
مدرسه اینورس که تا کنون 3 فرم مختلف از طراحی فضا و شخصیت (با تِم های متفاوت) برگزار کرده است، در سال 93 نیز بیش از پیش بر روی این موضوع تمرکز کرده و برنامه های جدیدی برای ارائه دارد. تعدادی از دوره ها، متقاضیان بسیاری داشته که به دلیل محدود بودن فضای آموزشی و مدرسین، میزان قبولی و ثبت نام در آن دوره محدود بوده است، از جمله این دوره ها، دوره Katsu است. ولی حالا علاقمندان نقاشی دیجیتال برای انیمیشن و تصویرسازی های فانتزی که افراد بسیاری هستند، می توانند در این دوره که زودتر ار موعد مقرر برگزار می شود، شرکت کنند.
طول مدت این دوره یک سال است که 6 ماه آن تصویرسازی، طراحی کاراکتر و فضاسازی برای کارتون و انیمیشن و در 6 ماه دوم نقاشی دیجیتال و کانسپت آموزش داده می شود. دوره اول Katsu سال گذشته در مدرسه اینورس آغاز شده که با توجه به متقاضیان زیاد برای این دوره، دومین دوره نیز از تیر ماه 93 شروع خواهد شد. متقاضیان برای شرکت در این دوره، می بایست ابتدا در مصاحبه فردی شر کت کرده و سپس ثبت نام از ایشان به عمل خواهد آمد.
برای شرکت در جلسه مصاحبه با شماره 22047724-021 تماس حاصل نمایید

katsu 01