sculpting inverse school training courses by dfm rendering renderway

ثبت نام دوره مجسمه سازی کلاسیک پیشرفته آغاز شد. این دوره در مدرسه اینورس که به عنوان یار و پارتنر آموزشی مازستا می باشد برگزار خواهد شد.
شناخت ساختار و دینامیک در مقوله ی آناتومی یک مبحث پایه است که با موضوعات زیبایی شناسانه نیز ارتباط نزدیک دارد و نظام ساماندهی فرم و کمپوزیسیون را نیز شکل می دهد. همچنین دانش فیزیولوژیک ، که معمولا محور اساسی دروس آناتومی قرار می گیرد ، بایستی بر اساس ساختار ذکر شده قرار گیرد. ساختاری که اگر محکم و درست باشد می تواند نتیجه ای مطلوب را عرضه کند. از این رو در دوره ی مجسمه سازی کلاسیک پیشرفته (دوره تخصصی آناتومی) مباحث را در ابتدا با مقوله ساختار و دینامیک شروع خواهیم کرد.

ثبت نام دوره مجسمه سازی کلاسیک پیشرفته آغاز شد. این دوره در مدرسه اینورس که به عنوان یار و پارتنر آموزشی مازستا می باشد برگزار خواهد شد.
شناخت ساختار و دینامیک در مقوله ی آناتومی یک مبحث پایه است که با موضوعات زیبایی شناسانه نیز ارتباط نزدیک دارد و نظام ساماندهی فرم و کمپوزیسیون را نیز شکل می دهد. همچنین دانش فیزیولوژیک ، که معمولا محور اساسی دروس آناتومی قرار می گیرد ، بایستی بر اساس ساختار ذکر شده قرار گیرد. ساختاری که اگر محکم و درست باشد می تواند نتیجه ای مطلوب را عرضه کند. از این رو در دوره ی مجسمه سازی کلاسیک پیشرفته (دوره تخصصی آناتومی) مباحث را در ابتدا با مقوله ساختار و دینامیک شروع خواهیم کرد.
درباره دوره مجسمه سازی کلاسیک پیشرفته (دوره تخصصی آناتومی)
شناخت ساختار و دینامیک در مقوله ی آناتومی یک مبحث پایه است که با موضوعات زیبایی شناسانه نیز ارتباط نزدیک دارد و نظام ساماندهی فرم و کمپوزیسیون را نیز شکل می دهد. همچنین دانش فیزیولوژیک ، که معمولا محور اساسی دروس آناتومی قرار می گیرد ، بایستی بر اساس ساختار ذکر شده قرار گیرد. ساختاری که اگر محکم و درست باشد می تواند نتیجه ای مطلوب را عرضه کند. از این رو در دوره ی مجسمه سازی کلاسیک پیشرفته (دوره تخصصی آناتومی) مباحث را در ابتدا با مقوله ساختار و دینامیک شروع می کنیم. تیترهای کلی عبارتند از :
تست تکنیک و توانایی دانشجویان در اجرای برنامه های کلاس / شناخت توده های اصلی در بالا تنه انسان / حرکت توده ها به نسبت یکدیگر / تحلیل ساختاری فرم های اصلی / ارتباط و اتصال دست و پا / حرکت و دینامیک / مدل و کار با مدل / ترکیب در فیگور و ... در روند آموزشی دوره دانشجو به تدریج با موارد فوق آشنا می شود. مدرس با کمک تصویر ، توضیحات شفاهی ، کار عملی و ترسیم نمودارها و اشکال ، مولاژ های کمک آموزشی ، مدل زنده ، مطالب هر درس را به دانشجویان انتقال می دهد. اساس کار کلاس بر تجربه ی عملی دانشجو در مورد اهداف هر درس خواهد بود . تیپ کلاس درسی
بخش اصلی کلاس کار و تجربه عملی دانشجو است. بدون تجربه عملی مطالب و توضیحات شفاهی مشکلی را حل نمیکند. دانشجو با تمرکز و حوصله تمام ، موارد مطرح شده در کلاس را در کار خود به دقت انجام می دهد. معمولا دانشجویان فعال تر و متمرکز تر مطالب بیشتری درخواست و دریافت و حتی کشف می کنند.
مدرس به همراه دانشجویان و یا در صورت امکان بصورت مستقل ، کاری را اجرا و تکمیل می کند. دانشجویان باید بتوانند همگام با سرعت پیشروی کلاس کار خود را در زمان معین به اتمام برسانند. تاخیر در انجام تمرینات ، نقص لوازم و کند پیش رفتن دانشجویان باعث از دست دادن برخی تجربه های کاربردی از سوی دانشجو خواهد شد.
امکان حذف یا اضافه کردن برنامه های جزئی به تناسب توان و نیاز کلی دانشجویان وجود دارد. خروجی دوره
در پایان دوره دانشجو تناسبات ، احجام اصلی و ارتباط صحیح آنها را با یکدیگر را درک نموده و در ساخت اثر خود به کار می گیرد. مخاطبین این دوره
فارغ التحصیلان و دانشجویان در حال تحصیل در رشته های هنرهای تجسمی ، علاقه مندان به مجسمه سازی ، هنرجویان هنرستان ها و ... مخاطبین این دوره خواهند بود.

به منظور ثبت نام و شرکت در این دوره میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید.