کتاب آموزشی جامع solidworks 2013 نوشته  Matt Lombard توسط انتشارات Wiley در اختیار کاربران قرار گرفت. نویسنده این کتاب مشاور نرم افزار solidworks بوده و مهندس مکانیک می باشد. ایشان کتاب های زیادی را در زمینه نرم افزار solidworks منتشر کرده اند که از جمله آنها میتوان به کتاب های SolidWorks 2011 Parts and Assemblies Bible, Two-Volume Set ,SolidWorks 2011 Assemblies Bible,SolidWorks 2011 Parts BibleووSolidWorks 2010 BibleوSolidWorks Administration BibleوSolidWorks 2009 BibleوSolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling BibleوSolidWorks 2007 Bible اشاره کرد. فهرست این کتاب را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید.

Solidworks 2013 Bible

solidworks-2013-bible-publisher-wiley 01

کتاب آموزشی جامع solidworks 2013 نوشته  Matt Lombard توسط انتشارات Wiley در اختیار کاربران قرار گرفت. نویسنده این کتاب مشاور نرم افزار solidworks بوده و مهندس مکانیک می باشد. ایشان کتاب های زیادی را در زمینه نرم افزار solidworks منتشر کرده اند که از جمله آنها میتوان به کتاب های SolidWorks 2011 Parts and Assemblies Bible, Two-Volume Set ,SolidWorks 2011 Assemblies Bible,SolidWorks 2011 Parts BibleووSolidWorks 2010 BibleوSolidWorks Administration BibleوSolidWorks 2009 BibleوSolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling BibleوSolidWorks 2007 Bible اشاره کرد. فهرست این کتاب را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید.

Part I: Introducing SolidWorks Basics 1
Chapter 1: Introducing SolidWorks 3

Chapter 2: Navigating the SolidWorks Interface 27

Chapter 3: Working with Sketches 69

Chapter 4: Creating Simple Parts and Drawings 121

Chapter 5: Using Visualization Techniques 157

Part II: Building Intelligence into Your Parts 197

Chapter 6: Getting More from Your Sketches 199

Chapter 7 Modeling with Primary Features 235

Chapter 8: Selecting Secondary Features 297

Chapter 9: Patterning and Mirroring 325

Chapter 10: Using Equations 357

Chapter 11: Working with Part Configurations 375

Chapter 12: Editing, Evaluating, and Troubleshooting 415

Part III: Working with Assemblies 457

Chapter 13: Building Efficient Assemblies 459

Chapter 14: Getting More from Mates 495

Chapter 15: Patterning and Mirroring Components 525

Chapter 16: Working with Assembly Sketches and Layouts 539

Chapter 17: Using Assembly Tools 557

Chapter 18: Using Libraries, Assembly Features, and Hole Wizard 581

Chapter 19: Controlling Assembly Configurations and Display States 637

Chapter 20: Modeling in Context 655

Chapter 21: Editing, Evaluating, and Troubleshooting Assemblies 691

Chapter 22: Working with Large Scale Design 711

Chapter 23: Animating with the MotionManager 725

Part IV: Creating Drawings 761

Chapter 24: Automating Drawings: The Basics 763

Chapter 25: Working with Drawing Views 789

Chapter 26: Using Annotations and Symbols 827

Chapter 27: Dimensioning and Tolerancing 847

Chapter 28: Using Layers, Line Fonts, and Colors 873

Chapter 29: Working with Tables and Drawings 885

Chapter 30: Creating Assembly Drawings 911

Part V: Using Advanced and Specialized Techniques 935

Chapter 31: Modeling Multi-Bodies 937

Chapter 32: Working with Surfaces 973

Chapter 33: Employing Master Model Techniques 1001

Chapter 34: Using SolidWorks Sheet Metal Tools 1015

Chapter 35: Creating Sheet Metal Drawings 1069

Chapter 36: Creating Weldments and Weldment Drawings 1081

Chapter 37: Using Imported Geometry and Direct Editing Techniques 1115

Chapter 38: Using Plastic Features 1141

Chapter 39: Using Mold Tools 1173

Appendix A: Finding Help 1195

Appendix B: What’s on the Website 1201

Index 1205

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles