نسخه 1.33  پلاگین RED9 Studio Pack شامل مجموعه ای از قابلیت های برای Rigging در نرم افزارا مایاست. این مجموعه به صورت open-source می باشد.  با استفاده از RED9 میتوانید کنترل راحتتری بروی rig های خود داشته باشید. این پلاگین رایگان بوده و میتوانید به راحتی آن را دانلود کنید.

Red9 Studio Pack

نسخه 1.33  پلاگین RED9 Studio Pack شامل مجموعه ای از قابلیت های برای Rigging در نرم افزارا مایاست. این مجموعه به صورت open-source می باشد.  با استفاده از RED9 میتوانید کنترل راحتتری بروی rig های خود داشته باشید. این پلاگین رایگان بوده و میتوانید به راحتی آن را دانلود کنید.

red9-studio-pack-maya 01

The InteractiveSimplifyUI is basically a smart wrapper over Maya's internal simply command, anybody who's ever used the default tool will know how basic and un-user friendly it is. This deals with that issue by giving you interactive key reduction. Unlike the default Maya implementation this also allows you to reduce just selected keys.  The Randomizer is another anim curve manipulation function, designed to allow you to add controlled noise into anim data. This went into a previous build but has had a face lift and been made interactive as well.

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles