سر انجام موتور رندرینگ کرونا 1.7 یکی از معروفترین و خبرسازترین موتورهای unbiased render برای نرم افزار مکس منتشر شد. همانطور که میدانید مدتی است شرکت chaos group مالک این موتور شده است و در حقیق corona و V-Ray در حال حاضر برادر خوانده همدیگر هستند.

موتور Corona Render 1.7 با قدرت آمد

سر انجام موتور رندرینگ کرونا 1.7 یکی از معروفترین و خبرسازترین موتورهای unbiased render برای نرم افزار 3ds Max منتشر شد. همانطور که میدانید مدتی است شرکت chaos group مالک این موتور شده است و در حقیق corona و V-Ray در حال حاضر برادر خوانده همدیگر هستند.
در این نسخه از کرونا، تمرکز تیم توسعه دهنده بیشتر بر افزایش بازده و سرعت محاسبات بوده است. البته در تبلیغات این نسخه اعدادی ذکر شده است که باید دید در عمل آیا به این حد از بازده خواهیم رسید یا خیر. گفته شده است که کاربران میتوانند تا 600% در صحنه هایی که بیش از یک منبع نوری در آنها وجود دارد به لطف آپشن های جدید adaptive direct light sampling افزایش سرعت داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که سرعت رندرینگ شما 6 برابر خواهد شد. بلکه سرعت محاسبات نورهای مستقیم در چنین صحنه هایی تا 6 برابر سریعتر انجام خواهد گرفت.
به لطفا الگوریتم های مونته کارلو که در برادر خوانده V-Ray با نام DMC Sampler شناخته میشود، میتوناید تا 100% محاسبات سریعتری در این بخش داشته باشید. در بقیه موارد از 5% در محاسبات عمومی افزایش سرعت خواهید داشت و در بخش render element نیز از 25 تا 75 درصد حافظه کمتری برای محاسبات رندرینگ استفاده خواهد شد که بسیار در کارهای حجیم ارزشمند می باشد

 

.
همچنین شما با 300 shader جدید اضافه شده در این نسخه میتوانید متریالهای بسیار زیباتری را در سرعت کمتر ایجاد نماید.

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles