اطلاعیه

اطلاعیه بخش فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش مازستا تا بعد از تعطیلات نوروز 98 ت...

به سبک TUF

کولرمستر به سبک TUF

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 13 اسفند 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 13 اسفند 98  

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 11 اسفند 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 11 اسفند 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 10 اسفند 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 10 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 7 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 7 اسفند 98  

ArmorPaint جایزه توسعه اپیک را برد

همانطور که قبلا در خبرها آمده بود، شرکت اپیک توسعه دهنده Unreal Engine، به بروز ...

مطالب خاص برای مخاطب خاص

در حال تهیه آموزش های ویدیویی بسیار ارزشمند، ترفندها و مقالات تخصصی به کمک مدرسا...

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 5 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 5 اسفند 98  

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 4 اسفند 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 4 اسفند 98  

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 3 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 3 اسفند 98  

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا: 30 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا: 30 بهمن ماه 98  

خودآزمایی شماره 5

خودآزمایی شماره 5 ساده و روان توضیح دهید Gamma Correction چیست؟ -- سوالات بخش خو...

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98  

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 27 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 27بهمن ماه 98  

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 26 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 26 بهمن ماه 98  

پاسخ خودآزمایی 4

پاسخ خودآزمایی شماره 4 تفاوت BIM و مدلسازی به روش پارامتریک در چیست ؟ پاسخ : روش...

خودآزمایی شماره 4

ودآزمایی شماره 4 تفاوت اصلی مدلسازی به روش پارامتریک و BIM در چیست؟ -- سوالات بخ...

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98  

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98  

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98  

پاسخ خودآزمایی شماره 2

پاسخ خودآزمایی شماره 2 سوال ) در موتور رندرینگ ویری، در صورت استفاده از روش Prog...

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98  

پاسخ خودآزمایی شماره یک

پاسخ خود آزمایی شماره 1 : سوال : با استفاده از ابزار و روش LumaKey پرده سبز راحت...