خدمات دو طرفه

خدمات دو طرفه
باعث افتخار ماست که شما دنبال کنندگان ما هستید.
به اطلاع آن دسته از دوستانی که در حال حاضر توان خرید سیستم های مناسب را ندارند، در صورت نیاز به رندر فایل های پروژه های خود میتوانید از مشتریان برتر مازستا استفاده نمایید.
اگر نیاز به رندرهای پروژه های خود دارید، به مازستا اطلاع دهید
اگر از مازستا سیستم خریده اید و تمایل دارید پروژه های دیگران را رندر کنید و کسب درامدی برای شما باشد، باز هم به مازستا اطلاع دهید
مازستا بر حسب نیاز دوستان، اتصالی بین مشتریانش و کاربرانی که نیاز به رندر پروژه ها دارند برقرار خواهد کرد
امیدواریم که این حرک کمکی به هر دو طرف باشد
2