پلاگینی جدید برای افتر افکت

پلاگینی جدید برای افتر افکت
امروز، روز کاربران افتر افکت است
منتظر خبرهای خوش و هیجان انگیز باشید زیرا مجددا Andrew Kramer از Video Copilot باز هم برگ برنده جدیدی را رو کرد
آنقدر که Andrew Kramer به After Effects خدمت کرده و باعث پیشرفت این نرم افزار شده که خود Adobe نتونسته.
منتظر خبرهای خوبی باشید...
#AndrewKramer #VideoCopilot #AfterEffects #افتر_افکت
0