خدمات نرم افزاری

خدمات نرم افزاری
آیا میدانید تمامی خدمات نرم افزاری در زمان خرید مازستا تا پایان مهلت گارانتی سیستم ها رایگان است؟
این خدمات شامل نصب ویندوز و نرم افزارها، پلاگین ها ، آنتی ویروس اورجینال یکساله و ... می باشد
تمامی این خدمات در هر بار مراجعه به مازستا برای خدمات سرویس و رفع عیوب به صورت رایگان انجام خواهد شد
#خدمات
0