ALTUS VFX DENOISING

ALTUS VFX DENOISING

از نویزهای بعد از رندر کلافه شده اید؟
نمیدوانید کدام تکنیک برای کاهش نویز را استفاده کنید؟
از نرم افزارهای متعدد و موتور رندرهای زیادی در کار خود استفاده میکنید؟
ALTUS برای کمک به شما آماده است
در نسخه جدید ALtus پشتیبانی از Redshift نیز میسر گردید
شما میتوانید از Altus در Arnold و Corona و Guerilla Render و Mantra و Mental Ray و Modo و Maxwell و OctaneRender و Pro Render و Redshift و Renderman وV-Ray و Houdini و Nuke وBlender استفاه نمایید

#ALTUS #denoising
@DFMRendering.com
https://t.me/joinchat/AAAAADu2Sfl2HT_7mSiiTQ

0