اطلاعیه

اطلاعیه بخش فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش مازستا تا بعد از تعطیلات نوروز 98 ت...
Continue reading
0
  722 Hits
  0 Comments
722 Hits
0 Comments

به سبک TUF

کولرمستر به سبک TUF
0
  926 Hits
  0 Comments
926 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 13 اسفند 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 13 اسفند 98  
0
  687 Hits
  0 Comments
687 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 11 اسفند 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 11 اسفند 98
0
  606 Hits
  0 Comments
606 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 10 اسفند 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 10 اسفند 98
0
  700 Hits
  0 Comments
700 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 7 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 7 اسفند 98  
0
  316 Hits
  0 Comments
316 Hits
0 Comments

ArmorPaint جایزه توسعه اپیک را برد

همانطور که قبلا در خبرها آمده بود، شرکت اپیک توسعه دهنده Unreal Engine، به بروز ...
Continue reading
1
  255 Hits
  0 Comments
255 Hits
0 Comments

مطالب خاص برای مخاطب خاص

در حال تهیه آموزش های ویدیویی بسیار ارزشمند، ترفندها و مقالات تخصصی به کمک مدرسا...
Continue reading
4
  297 Hits
  0 Comments
297 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 5 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 5 اسفند 98  
0
  302 Hits
  0 Comments
302 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 4 اسفند 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 4 اسفند 98  
0
  209 Hits
  0 Comments
209 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 3 اسفند 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 3 اسفند 98  
0
  235 Hits
  0 Comments
235 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا: 30 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا: 30 بهمن ماه 98  
0
  239 Hits
  0 Comments
239 Hits
0 Comments

خودآزمایی شماره 5

خودآزمایی شماره 5 ساده و روان توضیح دهید Gamma Correction چیست؟ -- سوالات بخش خو...
Continue reading
0
  238 Hits
  1 Comment
238 Hits
1 Comment

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98  
0
  202 Hits
  0 Comments
202 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98
0
  144 Hits
  0 Comments
144 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 27 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 27بهمن ماه 98  
0
  193 Hits
  0 Comments
193 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 26 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 26 بهمن ماه 98  
0
  132 Hits
  0 Comments
132 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی 4

پاسخ خودآزمایی شماره 4 تفاوت BIM و مدلسازی به روش پارامتریک در چیست ؟ پاسخ : روش...
Continue reading
0
  149 Hits
  0 Comments
149 Hits
0 Comments

خودآزمایی شماره 4

ودآزمایی شماره 4 تفاوت اصلی مدلسازی به روش پارامتریک و BIM در چیست؟ -- سوالات بخ...
Continue reading
0
  239 Hits
  0 Comments
239 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98  
0
  318 Hits
  0 Comments
318 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98  
0
  313 Hits
  0 Comments
313 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98  
0
  285 Hits
  0 Comments
285 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی شماره 2

پاسخ خودآزمایی شماره 2 سوال ) در موتور رندرینگ ویری، در صورت استفاده از روش Prog...
Continue reading
1
  347 Hits
  0 Comments
347 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98  
0
  332 Hits
  0 Comments
332 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی شماره یک

پاسخ خود آزمایی شماره 1 : سوال : با استفاده از ابزار و روش LumaKey پرده سبز راحت...
Continue reading
2
  383 Hits
  0 Comments
383 Hits
0 Comments