نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98  
0
  410 Hits
  0 Comments
410 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98  
0
  436 Hits
  0 Comments
436 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98  
0
  354 Hits
  0 Comments
354 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی شماره 2

پاسخ خودآزمایی شماره 2 سوال ) در موتور رندرینگ ویری، در صورت استفاده از روش Prog...
Continue reading
1
  416 Hits
  0 Comments
416 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98  
0
  381 Hits
  0 Comments
381 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی شماره یک

پاسخ خود آزمایی شماره 1 : سوال : با استفاده از ابزار و روش LumaKey پرده سبز راحت...
Continue reading
2
  428 Hits
  0 Comments
428 Hits
0 Comments

CGI/VFX BreakDown : The Lion king

CGI/VFX BreakDown : The Lion king  
0
  192 Hits
  0 Comments
192 Hits
0 Comments

بار کیس های کولرمستر رسید

بار کیس های کولرمستر رسید میتوانید سفارش های خود را به مازستا اعلام دارید  
0
  375 Hits
  0 Comments
375 Hits
0 Comments

CGI BreakDown : Arturo e il Gabbiano

CGI BreakDown : Arturo e il Gabbiano مراحل تولید انیمیشن با کیفیت استاندارد را د...
Continue reading
0
  571 Hits
  0 Comments
571 Hits
0 Comments

RailClone 4.1.2

پلاگین قدرتمند تکثیر و چیدمان RailClone 4.1.2 منتشر شد همانطور که میدانید یکی از...
Continue reading
0
  263 Hits
  0 Comments
263 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 13 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 13 بهمن ماه 98  
0
  256 Hits
  0 Comments
256 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 12 بهمن ماه98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 12 بهمن ماه98  
0
  219 Hits
  0 Comments
219 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 7 بهمن 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا  
1
  436 Hits
  0 Comments
436 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا :10 بهمن ماه98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا :10 دیماه 98    
0
  166 Hits
  0 Comments
166 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : Quad 2080 TI RTX

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا برای مشتریان محترم  
0
  486 Hits
  0 Comments
486 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های درحال اسمبل مازستا 2 بهمن 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا  
1
  557 Hits
  0 Comments
557 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 30 دیماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا  
0
  445 Hits
  0 Comments
445 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 29 دیماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا  
0
  465 Hits
  0 Comments
465 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 26 دیماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا  
0
  443 Hits
  0 Comments
443 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 25 دیماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا  
0
  417 Hits
  0 Comments
417 Hits
0 Comments

سیستم رو با نورپردازی سفارش دهید

محافظ های کارت گرافیک مازستا در سری جدید RGB تولید و آماده تحویل شدند. این محافظ...
Continue reading
0
  383 Hits
  0 Comments
383 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 23 دیماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 23 دیماه 98  
0
  254 Hits
  0 Comments
254 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مشتریان مازستا، 22 دیماه 98

نمونه سیستم های مازستا برای مشتریان  
0
  393 Hits
  0 Comments
393 Hits
0 Comments

Intel Xe GPU

بالاخره شرکت اینتل به وعده خوب عمل کرد و در نمایشگاه CES از اولین کارت گرافیک خو...
Continue reading
0
  546 Hits
  0 Comments
546 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 21 دیماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 21 دیماه 98  
0
  277 Hits
  0 Comments
277 Hits
0 Comments