DaVinci Resolve 15 -Fusion

DaVinci Resolve 15 -Fusion
یک خبر بسیار جالب
همانطور که میدانید DaVinci Resolve 15 منتشر شده است. در این نسخه نرم افزار قدرتمند کامپوزیت Fusion به عنوان بخشی از برنامه در اختیار شماست
Rate this blog entry:
1