E-Cycles

E-Cycles
یکی از توسعه دهندگان بلندر به نام Mathieu Menuet، موتور جدیدی را به نام E-Cycles تولید کرده است که بهینه شده Blender’s Cycles می باشد.
در E-Cycle سرعت رندرینگ با هسته های CUDA دوبرابر Cycle خواهد بود . در پروژه های که این شخص انجام داده است از 1.23 تا 2.42 برابر سرعت افزایش پیدا کرده است.
این موضوع نشان میدهد که چقدر نرم افزارهای فعلی از دنیای سخت افزار عقب تر هستند و به خوبی نمیتوانند از قابلیت ها و قدرت سخت افزارهای جدید استفاده کنند.
این موضوع برای شرکت Adobe به فاجعه ای تبدیل شده و نرم افزار AfterEffect بعد از سالها بروز رسانی، تقریبا هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشته و به صورت کابوسی برای کاربران درآمده است. #بلندر #cuda #nvidia #blender
0