Flame 2020 & AI

Flame 2020  & AI

این ویدیو رو ببنید و با قابلیت جدید Flame 2020 بیشتر آشنا شوید.
تکنیک بسیار قدرتمند که به واسطه هوش مصنوعی میتواند موضوعات را در طول حرکت فریم های فیلم isolate کند و سپس depth mapهای آن را تولید نماید.
این قابلیت میتواند صورت اشخاص در فیلم را به صورت کاملا هوشمند شناسایی کند وnormal map آن را برای اصلاح رنگ و ویرایش های دیگر تولید نماید.
هوش مصنوعی در نرم افزارها به قدری قدرتمند شده است که خطر زیادی ،کارمندان بسیاری از شرکت ها را تهدید میکند.
ممکن است بسیار از کارهای پیچیده تنها با یک کلیک انجام شود و نیازی به استخدام یک کاربر حرفه ای نباشد ...

#Flame #autodesk

0