Radeon ProRender for Blender 2.8

Radeon ProRender for Blender 2.8
شرکت AMD از نسخه جدید موتور رندرینگ خود Radeon ProRender برای Blender 2.8 رونمایی کرد
همچنین نسخه های Maya و 3ds Max این موتور نیز بروز رسانی شده و در نسخه مایا از Maya Fluids volumes پشتیبانی شده است
در این نسخه همچنین از ابزار XGen interactive grooming در Maya که قبلا در این موتور غیر قابل استفاده بود نیز پشتیبانی خواهد شد.
هر آنچه در مورد Radeon ProRender باید بدانید #AMD #RadeonProRender #BLENDER
0