TexTools

TexTools
افزونه TexTools به صورت رایگان برای Blender عرض کرد
این افزونه قابلیت های جالبی در کار با UV و texture به برنامه اضافه میکند.
Rate this blog entry:
0