Toolbag 3.07

Toolbag 3.07
نرم افزار Marmoset Toolbag آپدیت 3.07 را عرضه کرد
در این نسخه، بیشترین تمرکز بر قابلیت های توابع Python، پایداری بیشتر baker و پشتیبانی از آخرین فرمت های فایل Substance بوده است.
#Marmoset #MarmosetToolbag
0