دمپایی های TR4

دمپایی های TR4
بالاخره AMD برگ برنده خود را رو کرد و قدرت خود را به رخ Intel کشید
دمپایی حمام AMD Ryzen Threadrippers با رنگ مشکلی در سایت های معتبر در دسترس کاربران قرار گرفت
اخبار نشان میدهد که سهام اینتل بعد از معرفی این دمپایی بشدت در حال سقوط می باشد
0