wavefront جد بزرگ Maya

wavefront جد بزرگ Maya

قبل از اینکه Maya وجود داشته باشه، Wavefront | Alias بود.
وقبل از اینکه Wavefront | Alias وجود داشته باشه Wavefront
ویدیویی که مشاهده میکنید یک ویدیوی بی نظیر از دموی Wavefront در سال 1988 می باشد
نگاه کنید و مسیر پیشرفت دنیای CG را بهتر درک کنید

 

0