آموزش های رایگان ZBrush 2018

آموزش های رایگان ZBrush 2018
آقای Michael Pavlovich بیش از 54 ویدیوی آموزشی برای ZBrush 2018 منتشر کرد
برای مشاده میتوانید به سایت gumroad در لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://gumroad.com/l/SoGV
Rate this blog entry:
3